Direk öğretim metotları ve motor beceri kazandırma üzerine etkileri

S. Pınar, O. Erkut

Abstract


Beden eğitimi öğretimi 1966’larda ortaya çıktığında eğitimde birçok olay ve kriz yaşanıyordu. 1960-1970 yılları arasında bireyselliğe doğru bir hareket oldu. Bu çalkalanmalar ve hareketler yeni fikirlerin, yeni çalışmaların ortaya çıkmasına neden oldu. Öğrenmenin oluşumunda etkili olan son bilimsel yenilikler, eğitimciler ve program yapıcılarını, alanla ilgili çalışmaları tekrar gözden geçirmelerine neden olmuşlardır. Araştırmalar, yeniden amaç saptamak konusunda olduğu kadar, bu amaçların gerçekleşmesini sağlayacak yeni programların geliştirilmesi konusunu ele almaktadır (Çamlıyer. H, 1987). Biz bu makalemizde Beden Eğitimi ve Spor alanında önemli bir yer tutan, Mosston. M’un öğretim metodlarını karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz.


Keywords


Direk Öğretim Metotları, Motor Beceri, Bilimsel Yenilikler

Full Text:

PDF (Türkçe)


 

Indexing and Abstracting Services

                                                                        

 


Journal of Physical Education and Sports Studies

All rights reserved by Physical Education Teachers Association of Turkey.

Please, add the emails that are sent from “tubed.org.tr” and "besad.org" to your secure emails. Please check your spam, if you no longer receive emails from us.


License

Creative Commons Lisansı
Journal of Physical Education and Sports Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License.

 

Membership