Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Kulübü Derneği 1953 Başkanlığına

Osman Kamer

Abstract


Tüm sportif faaliyetler ve okullarımızda beden eğitimi ve spor faaliyetleri konularındaki derneğinizin çalışmaları ve önerilerini belirten 10 sayfalık yazı Bakanlığımızın ilgili birimlerince incelenmiş olup gerekli çalışmalara başlanılmış bulunmaktadır.

Söz konusu yazıda belirtilen hususlarda derneğinizin çalışmaları takdirle karşılanmış önerilerinizin hayatiyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar titizlikle yapılacaktır.

1. Bakanlığımızca; ülkemizde eğitim ve öğretim hizmeti sunan 70.000 ilk ve ortaöğretim kurumunda eğitim ve öğrenim gören 12 milyon çocuk ve gençten yaklaşık 2,5- 2,8 milyonuna okul içinden başlamak kaydıyla (sınıflar arası) spor etkinlikleri götürülmektedir. Bu faaliyetler; okullardaki eğitici kollar yönetmeliği, okul spor kolları yönetmeliği ve buna dayalı olarak çıkarılan yönergeler ile planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.


Keywords


Çocuk, Yetişkin, Spor Faaliyetleri, Türkiye

Full Text:

PDF (Türkçe)


 

Indexing and Abstracting Services

                                                                        

 


Journal of Physical Education and Sports Studies

All rights reserved by Physical Education Teachers Association of Turkey.

Please, add the emails that are sent from “tubed.org.tr” and "besad.org" to your secure emails. Please check your spam, if you no longer receive emails from us.


License

Creative Commons Lisansı
Journal of Physical Education and Sports Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License.

 

Membership